ADRES: ul. SZAFIROWA 2/2A,
20-573 LUBLIN
TEL.: 81 526 67 13
FAX: 81 526 67 12
EMAIL: biuro@bpiarchitekci.pl

Jesteśmy zawsze zainteresowani otrzymywaniem aplikacji
od utalentowanych architektów na wszystkich etapach
życia zawodowego.

Życiorys oraz portfolio prosimy przesłać na adres: praca@bpiarchitekci.pl

KRS: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie
z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NUMER KRS: 0000379452
REGON: 060743237
NIP: 712-324-17-85
RACHUNEK BANKOWY: PKO BP Oddział 6 w Lublinie
23 1020 3176 0000 5702 0163 0896